Avainsana-arkisto: Rikoksen uhri

Rikosuhrimaksu 1.12.2016 voimaan


Joulukuun alussa tulee tälläinen maksu suomeen.

Tällä tietenkin halutaan rahoittaa rikoksenuhrien auttamiseen tarkoitettuja palveluja.

Suora lainaus oikeusministeriön sivulta:

”Rikosuhrimaksun on velvollinen maksamaan täysi-ikäisenä rikoksen tehnyt henkilö, jolle määrätään rangaistus sellaisesta rikoksesta, josta voi saada vankeusrangaistuksen. Maksu määräytyy rangaistusasteikon perusteella riippumatta siitä, onko rikoksella uhria. Maksun suuruus on 40 euroa, jos teosta säädetty ankarin rangaistus on enintään kuusi kuukautta vankeutta, ja 80 euroa, jos säädetty ankarin rangaistus on yli kuusi kuukautta vankeutta. ”

”Rikosuhrimaksun suorittamiseen ovat velvollisia myös oikeushenkilöt eli yritykset tai yhteisöt, jotka on tuomittu yhteisösakkoon. Yhteisösakkoja tuomitaan lähinnä työturvallisuusrikoksista. Oikeushenkilölle määrättävä rikosuhrimaksu on 800 euroa. ”

Maksun voi määrätä tuomioistuin, syyttäjä, poliisi, tullimies, rajavartija ja erätarkastaja sakko yhteydessä.

Rikosuhrimaksua ei saa määrätä, jos se on suurempi, kuin rikoksentekijälle tuleva sakko. Eli jos saisit sakkoja 30 euroa ja rikosuhrimaksu on tuo 40 euroa, ei sinulta voida periä rikosuhrimaksua.

Rikosuhrimaksua ei peritä rikesakkon yhteydessä.

Kyllä tuo 40 euron tai 80 euron korotus tuntuu jo lompakossa.

Tietenkin voit hakea mutosta, mutta maksusta saa hakea muutosta vain, jos hakee muutenkin muutosta. Pelkästään rikosuhrimaksuun ei voi hakea muutosta.

Tämä laki on hyväksytty tai allekirjoitettu toukokuussa 2015 ja perustuu EU:n rikosuhridirektiiviin.

Mielenkiinnolla odotan, kuika tämä maksu vaikuttaa esim. petoksen tekijöihin.

Lähteet:

http://oikeusministerio.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2016/11/rikosuhrimaksukayttoonjoulukuunalusta.html
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150669
http://www.victimsprotection.eu/images/newsletter/newsletter-fi.pdf