Mitä valtionkonttori korvaa ?


Mitä valtionkonttori korvaa ?

Tämä kirjoitus on kirjoitettu petosten uhrien korvauksien näkökulmasta, koska usein olen nähnyt kommentteja, että hae korvauksia valtionkonttorista.

Uhrin täytyy asua Suomessa, myös Euroopan unioni alueella tapahtuneita rikoksista on uhrilla mahdollisuus saada korvauksia.

Ennen korvauksien saamista tarvitaan tuomioistuimen päätös. On erittäin harvinaista, että korvauksia saa etukäteen.

Rikoksen uhrille voidaan maksaa rikosvahinkolain perusteella korvausta rikoksella aiheutetusta henkilövahingosta, kärsimyksestä,
esinevahingosta ja taloudellisesta vahingosta.

Rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus vahingosta, joka on aiheutettu Suomessa tehdyllä rikoksella.

Korvattavia asioita ovat seuraavat asiat:

* Henkilövahinko
* Kärsimys
* Esinevahinko tai taloudellinen vahinko
* Oikeudenkäyntikulut

ESINEVAHINKO JA TALOUDELLINEN VAHINKO

Esinevahingosta maksetaan korvausta, jos vahingon on aiheuttanut:

* Vanki, pidätetty, viranomaisen huostassa oleva kiinniotettu tai muuten rikoksen johdosta vapautensa menettänyt henkilö.
* Mielisairauden tai muun mielenterveydenhäiriön, mielentilatutkimuksen, tartuntataudin, kehitysvammaisuuden, päihteiden käytön, päihtymyksen taikka muun näihin verrattavan syyn vuoksi tahdostaan riippumatta laitokseen sijoitettu tai säilöönotettu henkilö.
* Ulkomaalaislain 121 §:n perusteella säilöönotettu henkilö.
* Lastensuojelulain perusteella huostaanotettu ja laitoshuoltoon sijoitettu lapsi.

Valvontarangaistukseen, yhdyskuntapalveluun tai nuorisorangaistukseen tuomitun rikollisella teolla aiheuttamat vahingot korvataan palvelupaikan tai työelämään ja työn tekemiseen liittyvän perehdyttämispaikan järjestäjälle tai sivulliselle silloin, kun vahinko on aiheutettu rikollisella teolla suoritettaessa valvontarangaistukseen, yhdyskuntapalveluun tai nuorisorangaistukseen kuuluvaa työtä tai tehtävää.

Esinevahingon ja taloudellisen vahingon harkinnanvarainen korvaaminen

Esinevahinko voidaan korvata, jos se on määrältään huomattava ja vahingon syntymiseen on vaikuttanut vahinkoa kärsineen iästä, sairaudesta, vammasta tai muusta sellaisesta syystä johtunut avuttomuus. Harkinnassa otetaan myös huomioon vahinkoa kärsineen taloudelliset ja muut olosuhteet.

Samoin edellytyksin voidaan korvata esimerkiksi petoksella aiheutettu taloudellinen vahinko, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon.

Lainatut kohdat on kursivoitu.

Petoksella tehdyn taloudellinen vahingon korvaus on harkinnanvaraista ja summan täytyy olla huomattava. Olen jossain nähnyt, että summan täytyisi olla yli 2 000 euroa. On erittäin harvinaista, että petoksen uhri saa valtiota korvauksia.

Lisäys 19.4.2017

Valtionkonttorin 11.4.2017 antama päätös löytyy tästä Valtionkonttorin korvaus petosasioissa. Päätöksessä on perustelut, olen poistanut kaikki tunnistetiedot tarkoituksella.

Lähde:

Tekstiä on lainattu tästä valtionkonttorin esitteestä, joka on pdf tiedosto, tiedosto löytyy täältä.

KP_Korvaus_rikoksen_uhrille_esite_2013_2006_jalkeen

Lisätietoja voit katsoa seuraavista linkeistä:

http://www.valtiokonttori.fi/fi-FI/Kansalaisille_ja_yhteisoille/Korvaukset_ja_etuisuudet/Rikosvahingot

http://www.valtiokonttori.fi/fi-FI/

Vastaa