Avainsana-arkisto: Korvaus

Valtionkonttorin korvaus petosasioissa


Moni on ohjeistanut ihmisiä hakemaan valtionkonttorilta korvauksia, kun on tullut huijatuksi internetin tai facebookin kirpputorisivustolla.

Päätin sitten tehdä hakemuksen valtionkonttorille ihan koe mielessä. En yllättynyt vastauksesta tai oikeammin päätöksestä.

Korvaus oli pyöreät 0 euroa. Petoksella tämä tekijä sai yli 400 euroa, mutta alle 450 euroa.

Laitan päätöksen kokonaisuudessaan, jokainen voi lukea sen perustelut. Olen tarkoituksella poistanut yksilöintitiedot, koska ne eivät liity tähän.

Haluan suojella omaa yksityisyyttäni.

Toinen perustelu on, että en halua olla mahdolliseti käräjäoikeudessa. Saada kyseiseltä henkilöltä puheluita tai tekstiviestejä myöhään illalla. Sähköpostia tekijän vaimolta, jossa luvataan tulla meille kylään. Kaikki tämä siitä, että hänen mukaan olen ainoa, jolle on myynnyt olemattonta tavaraa. Joten olen ainoa, joka on mahdollisesti kertonut asioita tai kirjoittanut internetissä hänestä. Tiedän en ole ainoa.

Lisäksi heidän tapana on ollut laittaa ystävänsä kautta minun ystävälle tai sukulaiselle viestiä, että minut olisi tuomittu. Tosin kyseinen henkilö tietää tasan tarkkaan, kuinka asian on menneet. Olen näyttänyt hänelle käräjäoikeuden tuomiolauselmat. Ovat estäneet minut virallisella facebook profiililla, mutta ainahan voi kaverin facebook profiililla käydä katselemassa facebookia ja löytää minun ystäviä tai oletettuja sukulaisia, jolle voi laittaa yksityisviestiä ja olla heille uhkaava tai muuten levitellä sellaista tietoa, joka ei pidä paikkaansa.

Tässä on valtionkonttorin korvauspäätös:

Valtionkonttorin päätös, korvauksista

Tässä pikalinkki kirjoitukseeni Mitä valtionkonttori korvaa

Mitä valtionkonttori korvaa ?


Mitä valtionkonttori korvaa ?

Tämä kirjoitus on kirjoitettu petosten uhrien korvauksien näkökulmasta, koska usein olen nähnyt kommentteja, että hae korvauksia valtionkonttorista.

Uhrin täytyy asua Suomessa, myös Euroopan unioni alueella tapahtuneita rikoksista on uhrilla mahdollisuus saada korvauksia.

Ennen korvauksien saamista tarvitaan tuomioistuimen päätös. On erittäin harvinaista, että korvauksia saa etukäteen.

Rikoksen uhrille voidaan maksaa rikosvahinkolain perusteella korvausta rikoksella aiheutetusta henkilövahingosta, kärsimyksestä,
esinevahingosta ja taloudellisesta vahingosta.

Rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus vahingosta, joka on aiheutettu Suomessa tehdyllä rikoksella.

Korvattavia asioita ovat seuraavat asiat:

* Henkilövahinko
* Kärsimys
* Esinevahinko tai taloudellinen vahinko
* Oikeudenkäyntikulut

ESINEVAHINKO JA TALOUDELLINEN VAHINKO

Esinevahingosta maksetaan korvausta, jos vahingon on aiheuttanut:

* Vanki, pidätetty, viranomaisen huostassa oleva kiinniotettu tai muuten rikoksen johdosta vapautensa menettänyt henkilö.
* Mielisairauden tai muun mielenterveydenhäiriön, mielentilatutkimuksen, tartuntataudin, kehitysvammaisuuden, päihteiden käytön, päihtymyksen taikka muun näihin verrattavan syyn vuoksi tahdostaan riippumatta laitokseen sijoitettu tai säilöönotettu henkilö.
* Ulkomaalaislain 121 §:n perusteella säilöönotettu henkilö.
* Lastensuojelulain perusteella huostaanotettu ja laitoshuoltoon sijoitettu lapsi.

Valvontarangaistukseen, yhdyskuntapalveluun tai nuorisorangaistukseen tuomitun rikollisella teolla aiheuttamat vahingot korvataan palvelupaikan tai työelämään ja työn tekemiseen liittyvän perehdyttämispaikan järjestäjälle tai sivulliselle silloin, kun vahinko on aiheutettu rikollisella teolla suoritettaessa valvontarangaistukseen, yhdyskuntapalveluun tai nuorisorangaistukseen kuuluvaa työtä tai tehtävää.

Esinevahingon ja taloudellisen vahingon harkinnanvarainen korvaaminen

Esinevahinko voidaan korvata, jos se on määrältään huomattava ja vahingon syntymiseen on vaikuttanut vahinkoa kärsineen iästä, sairaudesta, vammasta tai muusta sellaisesta syystä johtunut avuttomuus. Harkinnassa otetaan myös huomioon vahinkoa kärsineen taloudelliset ja muut olosuhteet.

Samoin edellytyksin voidaan korvata esimerkiksi petoksella aiheutettu taloudellinen vahinko, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon.

Lainatut kohdat on kursivoitu.

Petoksella tehdyn taloudellinen vahingon korvaus on harkinnanvaraista ja summan täytyy olla huomattava. Olen jossain nähnyt, että summan täytyisi olla yli 2 000 euroa. On erittäin harvinaista, että petoksen uhri saa valtiota korvauksia.

Lisäys 19.4.2017

Valtionkonttorin 11.4.2017 antama päätös löytyy tästä Valtionkonttorin korvaus petosasioissa. Päätöksessä on perustelut, olen poistanut kaikki tunnistetiedot tarkoituksella.

Lähde:

Tekstiä on lainattu tästä valtionkonttorin esitteestä, joka on pdf tiedosto, tiedosto löytyy täältä.

KP_Korvaus_rikoksen_uhrille_esite_2013_2006_jalkeen

Lisätietoja voit katsoa seuraavista linkeistä:

http://www.valtiokonttori.fi/fi-FI/Kansalaisille_ja_yhteisoille/Korvaukset_ja_etuisuudet/Rikosvahingot

http://www.valtiokonttori.fi/fi-FI/